Open menu

Mediateca Mochena Mediateca Mochena

Piattaforma per la diffusione della lingua mochena

Kulturinstitut Lusern Provincia Autonoma di Trento Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
homepage » Piacher as kontarn » Esercizi - leggenda e ambiente 1 » Der mònn as men sicht as en mu&rs...

Esercizi - leggenda e ambiente 1

Der mònn as men sicht as en mu’

Vinn de rèchte omport
Benn as der pauer hòt de sai'na staun tschechen, abia ist er gaben?
Messn sa
Klaum der patschu'
Kontrolliarn menns de sai'na staun bòcksn
Der pauer benn as der hòt de sai'na staun tschechen abia ist er gaben ...
Zourne
Vroa
S ist en glaich gaben
Der patschu' bòckst ...
As de pa'm
As de staun
Unter en de eart
Sai' naide billt song ...
Belln de dinger van òndern
Sai' zourne pet de òndern
Sai' guat pet de òndern
Der mònn, bavai ist er naide gaben?
Bavai de nòchpern hom mearer acker gahòp
Bavai de nòchpern hom schea'nera staun gahòp
Bavai der sai' patschu' ist durr gaben
Derbail as der pauer hòt stouln, hòt er tschbunnen ...
As de lait hom tschloven
As nea'met hat en gamecht sechen
As der mu' ist gaben schea' liachte
Derbail as der pauer hòt stouln, hòt er ...
nicht tschechen bavai s ist gaben tunkle
tschechen bavai der hòt gahòp a liacht
tschechen bavai s ist gaben vollermu'
Derno as der hòt gahòp stouln, der mònn ...
ist en turn gòngen
ist kemmen tròng en himbl
ist bider en dorf gòngen
Benn de schaust der mu' en de nacht van vollermu’, bos barst sechen?
A groases meir
Der pauer as trittlt
Tunklega plètzn
 
   
Vinn s rèchte bourt
S ist de òrbet van mònn as ist en de gschicht. (5 puachstòmmen)
De gschicht klòfft van an mònn ont van... (2 puachstòmmen)
S ist s dorf va de gschicht. (6 puachstòmmen)
De hent van pauer sai’... (6 puachstòmmen)
Der pauer hòt se gaheart... (5 puachstòmmen)
S ist nèt kemmen stouln durch en to ober durch de... (5 puachstòmmen)
Benn as ist vollermu’ ist... (4 puachstòmmen)
 
   
Leig zòmm de sòtzn. Pas au: oa’na ist nèt en de gschicht